Zoeken in deze blog

maandag 11 maart 2013


Belgische  Lourdeshospitaliteit op de “ Dag van de Zorg”.


Op de ”Dag van de Zorg”  houdt de Belgische Lourdeshospitaliteit zijn  jaarlijkse Algemene Vergadering. Het is een zinvol treffen. Naast de schijnwerpers die op die dag gericht worden op de vele zorg en wooncentra, de organisaties en diensten voor verpleging willen wij ook de hospitaliteit bij de bedevaarten naar Lourdes daarin betrekken. Hospitaliteit betekent immers gastvrijheid, zorgzaam omgaan met zijn gasten, hen zo goed mogelijk onthalen en hartelijk omringen. De Belgische Lourdeshospitaliteit verenigt 17 ziekenbedevaarten met vrijwillige zorgverstrekkers in ons land om deze werking te ondersteunen, hun leden te animeren en te zorgen dat deze bedevaarten met zieken en gehandicapten vlot kunnen functioneren.                                                                                                     

In geen enkel religieus en ook toeristisch oord worden zieken, gehandicapte en hulpbehoevende bezoekers zó gastvrij ontvangen en omringd met de beste zorgen als te Lourdes.    Niet alleen heeft Iedere bedevaartorganisatie met zieken en hulpbehoevenden zijn eigen ziekendienst mee met geneesheer, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers om hen bij te staan, ook in Lourdes zelf komen er jaarlijks een tweeduizend vrijwilligers gedurende een periode van één tot drie weken dienst verlenen voor het onthaal van deze mensen in het bedevaartdomein, in de onthaalcentra, in het station en vliegveld en om hen te begeleiden tijdens de vele vieringen.

Voor de zieke, gehandicapte, bejaarden en hulpbehoevende gasten is hun Lourdesreis  een heuse onderneming dat zorgen vergt. Velen verlangen er naar om er eens op uit te zijn, uit hun dagdagelijkse omgeving of hun rust- en verzorgingscentrum. Daar hebben zij deugd om eens anderen te ontmoeten, met hen een week op stap te zijn en heel wat te beleven. In het onthaalcentrum vormen zij gemeenschap en genieten zij van haast een hotelaccomodatie en beste bediening.

 In  het verhaal van Lourdes en zijn religieuze dimensie wordt hun geloof en vertrouwen op onze Lieve Vrouw van Lourdes gesterkt en vinden zij tijdens mooie vieringen hoop en vertrouwen  om , thuis gekomen, hun last verder te dragen. Daarvoor ook dienen zij in Lourdes omringd te zijn met verzorgers  die dit geloof delen, die met hen praten, naar hen luisteren, met hen bidden en hen te laten voelen dat zij in hartelijkheid gedragen worden.

Voor heel wat verpleegkundigen en zorgverstrekkers is het een opgave om naast hun bezigheid in een kliniek, een verzorgingsinstelling of een rusthuis of hun dagelijks werk een week van hun vrije tijd te besteden weer aan….patientenzorg. Hoed af er voor. En toch doen zij het met volle overgave  en met liefde, ook omdat zij een grote genegenheid en dank bij  hun gasten mogen ervaren.                

Zelfs is het zo dat de meeste leden van een ziekendienst een hechte groep vormen en  jaar na jaar trouw op post blijven. Evenwel is er nog plaats voor jongeren om onze oudgedienden te vervangen. Wie het waagt om te proeven van die zorgverlening zal wellicht ook door de microbe gebeten worden om te blijven dienen in vriendschap en vreugde met onze zorgbehoevende gasten.

Geen enkele organisatie functioneert goed als daar niet de “teamspirit” is. Vandaar ook de behoefte van kameraadschap en maatschap onder de leden van een ziekendienst. Dat wordt bevorderd  door bv. een terugkomdag, een vormingssessie of een algemene vergadering. Dan is het ook eens tijd voor een napraten aan tafel, een spirituele herbronning.

Dit jaar gaat de Dag van de Hospitaliteit door in het bedevaartsoord Oostakker/lourdes. Gastspreker is pater Mark Kemseke, coördinator voor de Nederlandsprekende bedevaarders in Lourdes, die handelt over “ Lourdes, poort van het geloof” .De dag wordt besloten met een Eucharistieviering voorgegaan door Mgr Luc Van Looy, bisschop van Gent.

Geen opmerkingen: