Zoeken in deze blog

maandag 21 juli 2008

Vlamingen in Lourdes
Juli is een drukke bedevaartmaand voor de Vlamingen. Na het bisdom Antwerpen ( 5-10 juli) en dfe Landelijke Beweging (14-18 juli) zijn de bisdommen Gent (20-26 juli), Hasselt ( 23-28 juli), Ziekenzorg en Brugge (24-29 juli- met hun ziekenbedevaarten in Lourdes.

Op 25 juli houdt het bisdom Brugge een Bisdomdag in Lourdes met deelname van diodesane Bedevaart, Montfortbedevaart, Okra, Landelijke Beweging. Men zal er op die dag "Veel Westvloams hoiren klappen" !Lees bij die gelegenheid volgend gedicht van Guido Gezelle

LOURDES

Voor velen is de weg naar Lourdes hooge steden
een hoopverwekkend gaan, vol lof- dankgebeden
en ’t wederkeeren wordt door velen in hun land
als of ’t een bruiloft waar’, gevierd ten allen kant.

Eilaas, zoo ging ik ook, vol hopende gepeinzen,
Om troost in mijn verdriet van hier naar Lourdes reizen
En ‘k wenschte al ’t gene God met Onze Lieve Vrouw,
had best voor mijne ziel beschikt, dat “t wezen zou.

Triomph, het is gechied ! Geloofd zij God! Genezen
en mocht ik van de kwaal des lichaams wel niet wezen,
maar hooger giften gaf mij, op Maria’s woord,
die God, die altijd elk na zijn beliefte aanhoort.

‘k Genas van al ’t verdriet, van al de droeve plagen,
die velen nog na mij, die mensch zijn, zullen dragen.
‘k Genas, om nimmer meer te kranken en om blij
voor eeuwig God te zien, van zucht en tranen vrij !

Guido Gezelle
Kerkhofblommen 1881

Geen opmerkingen: