Zoeken in deze blog

donderdag 8 november 2007

Gezonden om te dienen


Gezonden om te dienen…Dit was in 2002 het jaarthema dat de bisschoppen van België aan de gelovigen hebben voorgesteld.
Zij vroegen ons te bezinnen of wij als Kerk voldoende dienstbaar zijn en of wij als christenen voldoende nuttig zijn voor onze omgeving en waarom wij dat doen.

Onze omgeving... dat zijn niet alleen onze buren, onze werkkring, maar ook de instelling of de organisatie waarbij wij zijn aangesloten.
Zo kunnen ook wij als leden van een hospitaliteit, als verpleegkundige of brancardier ons bezinnen over ons dienstbaar zijn te Lourdes.

Mgr. Roger Vangheluwe, onze Geestelijke Direc-teur, schreef aan de leden van zijn diocees:
“Het komt er op aan na te gaan of wij wel beantwoorden aan onze zending. Ik wil hier twee punten naar voor brengen.
Het eerste betreft een evaluatie van onze concrete inzet. Jezus zegt van zichzelf: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen” (Joh.). Kunnen we dat ook zeggen over ons zelf ? Na de voetwassing zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij hetzelfde zou doen” (Joh.13). Volgen we dit voorbeeld?
Het tweede punt slaat op onze motivatie. Waarom doen we wat we doen ? Het heeft ongetwijfeld te maken met ons goed hart. Veel mensen zijn spontaan geneigd om een lijdende mens te helpen waar hij kan. Maar er zit in ons ook een reflex van verdediging: “Ik kan toch niet alles doen ? Dit is een opdracht van de andere”. Er steekt ook eigenliefde in, gemakzucht of onverschilligheid. De gewoonte kan ons ook blind maken.”
Tot zover destijds onze bisschop en geestelijk directeur van de Belgische Hospitaliteit.Wellicht kunnen ook wij ons bevragen over de intensiteit en de motivatie van onze dienst.Heeft ons dienstbaar zijn te Lourdes ook een specifieke religieuze zending ?
Zijn wij gezondenen om zieken en gehandicapten te begeleiden in het gebed tot Maria aan de Grot, in het beleven van het sacrament der Eucharistie , in de viering van een ziekenzalving of in het samen verwerken van hun verdriet of pijn ?Heeft ons dienstbaar zijn te Lourdes ook een specifieke religieuze zending ?
Zijn wij gezondenen om zieken en gehandicapten te begeleiden in het gebed tot Maria aan de Grot, in het beleven van het sacrament der Eucharistie , in de viering van een ziekenzalving of in het samen verwerken van hun verdriet of pijn ?
Germain Dierynck,


Ondervoorzitter Belgische Hopspitaliteit


"Conatctblad" oct. 2002

Geen opmerkingen: